Privacy

Policy
Polityka prywatności, która znajduje się poniżej, zawiera punkty na temat praw autorskich, zastrzeżenia prawne oraz wyjaśnienie problemu danych osobowych. Podstawą prawną Polityki prywatności jest Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.).  
  1. Właściciel serwisu oraz podmioty obsługujące serwis internetowy gromadzą statystyki odwiedzalności serwisu bushikan-karate.pl.pl.
  2. Aby usprawnić funkcjonowanie strony internetowej bushikan-karate.pl.pl, stosowane są sporadycznie pliki cookie. Pliki te to informacja przekazywana przez przeglądarkę internetową i przechowywana na lokalnym dysku twardym użytkownika serwisu internetowego. Pliki cookie nie zbierają żadnych osobistych danych użytkownika serwisu internetowego. Opis działania plików oraz usunięcie tego rodzaju usprawnień znajduje się w poniższym dokumencie Polityka plików cookie.
  3. Każdy użytkownik, który udzielił informacji o danych osobowych, ma prawo do dostępu do tych treści, poprawienia ich, aktualizacji, uzupełnienia, żądania zaprzestania przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o ochronie danych osobowych, o czym powinien niezwłocznie powiadomić serwis mailowo (biuro@bushian-karate.pl) lub telefonicznie (999999999).
  4. Bushikan zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności w dowolnym czasie, za wyjątkiem punktu traktującego o ochronie danych osobowych, który nie będzie podlegał żadnym zmianom.
POLITYKA PLIKÓW COOKIE
Pliki „Cookies” są to małe pliki tekstowe, wysyłane przez odwiedzane strony internetowe i instalowane na urządzeniu użytkownika. Informacje zawarte w tych plikach pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie przez stronę, która je utworzyła. Nie powoduje to jednak dostępu strony do plików użytkownika. Pliki „cookie” używane na stronie bushian-karate.pl umożliwiają dostosowanie treści strony. Pliki cookie są stworzone w celu poprawiania sposobu działania witryny, a także do mierzenia ruchu na stronie dzięki takim narzędziom jak Google Analytics. Używane są też do zapamiętywania braku zgody użytkownika na niektóre działania oraz dopasowania treści reklam emitowanych w sieci reklamowej Google.
Bushian-karate.pl nie wykorzystuje plików cookie do kontaktowania się z użytkownikami strony, „spamowania” czy też pobierania poufnych informacji.W przypadku chęci rezygnacji z przechowywania oraz wysyłania plików cookie możliwe jest zmienienie ustawień przeglądarki. Każda przeglądarka domyślnie akceptuje te pliki dlatego modyfikacji należy dokonywać indywidualnie. Należy jednak pamiętać, że w przypadku wyłączenia plików cookie strona może działać dużo wolniej. Firefox:
  1. Na górze okna przeglądarki należy nacisnąć przycisk Firefox, (w systemie Windows XP proszę kliknąć menu Narzędzia) i wybrać Opcje. Proszę wybrać panel Prywatność. Z menu rozwijanego elementu Program Firefox należy wybrać opcję: będzie używał ustawień historii użytkownika. Zaznaczyć Akceptuj ciasteczka, by włączyć, odznaczyć, by wyłączyć obsługę plików cookie. Wybrać okres przechowywania pików cookie: a) Przechowuj: aż wygasną – ciasteczko usunięte po osiągnięciu daty wygaśnięcia, która jest określana przez witrynę wysyłającą plik cookie. b) Przechowuj: do zamknięcia programu Firefox – pliki cookie przechowywane na komputerze zostaną usuwane przy zamknięciu Firefox. c) Przechowuj: pytaj za każdym razem – gdy witryna próbuje wysłać plik cookie, przeglądarka wyświetli informację z prośbą o decyzję w sprawie przechowywania pliku.
  2. Proszę nacisnąć przycisk OK, by zamknąć okno opcji
Google Chrome: Należy klknąć menu Chrome  na pasku narzędzi przeglądarki. Wybrać Ustawienia. Kliknąć Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji Prywatność kliknij przycisk Ustawienia treści. W sekcji Pliki cookie można zmienić następujące ustawienia: a) Domyślne blokowanie plików cookie – blokowanie wszystkich plików cookie: należy wybrać Blokuj próby umieszczenia na komputerze danych z witryn. LUB blokowanie tylko plików cookie innych firm: zaznacz pole wyboru Ignoruj wyjątki i blokuj tworzenie plików cookie innych firm. b) Domyślne zezwalanie na pliki cookie – proszę zaznaczyć Zezwalaj na przechowywanie danych lokalnie. Aby akceptować tylko własne pliki cookie, należy zaznaczyć pole wyboru Blokuj bez wyjątku wszystkie pliki cookie innych firm. Internet Explorer 9: W oknie przeglądarki należy kliknąć przycisk Narzędzia, a następnie kliknąć polecenie Opcje internetowe. Proszę kliknąć kartę Prywatność, a następnie w obszarze Ustawienia przesunąć suwak do najwyższego położenia, aby zablokować wszystkie pliki cookie, lub do najniższego położenia, aby zezwolić na wszystkie pliki cookie, a następnie kliknąć przycisk OK.